Damar Görüntüleme Sistemi

VeinViewer01

VeinViewer periferik damar girişini kolaylaştıran klinik bir cihazdır.

VeinViewer02

VeinViewer03