Firmalarımız


Araştırma kitleri üreticisi.

Avustralya menşeli Parazitoloji ve Tropikal Hastalıklar konusunda uzman diagnostik firma.

Almanya menşeli ELISA kitlerinin güvenilir üreticisi.


ELISA ve PCR hibrid teknoloji ile HPV tespitinde dünya lideri firma.

Oto-immun hastalıkların teşhisi için kitler üreten İsveç menşeli firmamız.

Damar Görüntüleme Sistemi üreticisi.


Fransız menşeli, ELISA ve Biyokimya Testlerini aynı anda çalışabilen cihaz üreticisi.

Fransız menşeli Tüp Bebek alanında kataterleri ve opu setleri ile ön plana çıkan üretici firma.

Makler Sayım Kamarası'nın mucidi Prof.Dr. Makler'in firması.


Sperm Morfolojisinde Krüger Metodunu uygulamak için zorunlu Sperm Boyası'nı geliştirmiş ve üretmiş firma.

Quick Fit Vidasız kan alma iğne ucu üreticisi.

IVF'de kullanılan cam pipetlerin (ICSI ve Holding) üreticisi.

TML


Tanı Medikal firmasının tescilli ve uluslararası markası. "Tani Medical Laboratories"

Cam Tabanlı Petri Dish (Willco-Well) ile aynı isimli üretici firma.